Basisschool 't Kofschip

Contacteer ons

In onze school is elk kind een VIP. Kinderen moeten zich goed voelen, zich op hun niveau ontwikkelen en dit op alle vlakken. Elke dag begeleiden we alle kinderen zodat ze bijleren. Dit noemen we op onze school: het klimopbeleid.

In de klas doen we dit door te differentiëren. De lessen worden aan de kinderen uitgelegd. Enerzijds als we merken dat een aantal kinderen het wat moeilijker hebben krijgen zij aangepaste oefeningen en mogen zij materiaal zoals de rekenblokjes gebruiken. Anderzijds mogen leerlingen die de oefeningen erg vlug onder de knie hebben niet met hun duimen draaien. Ook deze leerlingen krijgen dan aangepaste oefeningen. Voor onze school is dit niet het einde van het verhaal. Wanneer we merken dat dit onvoldoende oplevert gaan we nog een stapje verder. De kinderen krijgen tijdens de les hulp van onze klimopjuffen. Ze krijgen een inoefenblad, ze worden begeleid in kleinere groepen, hulp bij huiswerk,... Indien nodig zoeken we samen met de ouders hulp van experten buiten de school zoals het CLB, logopedisten,kinderpsychiaters, kinesisten,...  Zij kunnen de school helpen met het uitwerken van aparte leertrajecten. We denken aan maatregelen die we nemen voor kinderen met dyslectie, ADHD, autisme, fysische moeilijkheden,... U merkt het al: al onze kinderen zijn klimoppers! Zelfs de leerkrachten en directie zijn klimoppers want ook zij moeten elke dag bijleren.