Contacteer ons

.

Op deze website vindt u alleen algemene info over de school. Wij communiceren naar onze ouders over uitstappen, activiteiten, foto’s,… via smartschool in een beveiligde omgeving.

Zowel in de infobrochure als in ons schoolreglement vindt u meer informatie over de school. Deze bijlage is een beknoptere versie.

Documenten die u ontvangt in september.
Op de eerste schooldag krijgt uw kind een hele bundel met documenten mee. Sommige documenten bevatten belangrijke informatie; andere documenten moet u nakijken en ingevuld terug meegeven.

Verklaring ontvangen schoolreglement – inlichtingenfiche – schoolorganisatie – afwezigheidbriefjes – uitnodiging infoavond – speelstraat – activiteitenkalender - klasinfo

Wanneer beginnen en eindigen de lessen?

Kleuters 8u40-12u20
(op woensdag ook om 12u15)
  13u30-15u25
   
Lagere school 8u40-12u15
  13u30-15u30
   
Speeltijden kleuters 10u20-10-35          14u55-15u10
 Speeltijden lagere school 10u20-10u35          15u10-15u25

Wij vragen u vriendelijk om op tijd te komen zodat uw kind de dag in alle rust kan aanvatten. 

Openingsuren en toezicht op school.
De school is geopend vanaf 8u. Van 8u00 tot 8u20 is er betalend toezicht (€0,50): in de kleuterspeelzaal voor de kleuters en in de gang aan de hoofdingang door meester Jonas en juf Hanane voor de kinderen van de lagere school. Kinderen mogen niet zonder toezicht wachten aan de schoolpoort.
Tijdens de middagpauze is er betalend toezicht (€0,75) tot 13u15. Vanaf dat ogenblik kunnen de leerlingen die naar huis gaan terug binnen op school.
De school is gesloten vanaf 16u45. Vanaf 15u45 tot 16u45 is er betalend toezicht (€0,50) op school.
Op woensdagmiddag is de school gesloten om 12u30.

Brengen van de kinderen.
Van 8u00 tot 8u20 worden alle kleuters opgevangen in de kleuterspeelzaal, alle leerlingen van de lagere school worden opgevangen in de refter. Vanaf 8u20 gaan de leerlingen van het lager onderwijs naar de grote speelplaats. De allerkleinsten worden vanaf 8u20 opgevangen in hun muizenklasje. Wij vragen vriendelijk om afscheid te nemen aan de kus- en knuffelzone. Wanneer de kleuters binnen spelen vragen wij om afscheid te nemen aan de toiletten.
De kinderen met de fiets komen via de parking, of stappen met hun fiets aan de hand over de speelplaats.

Afhalen van de kinderen.
Pas bij het belsignaal mogen de poorten geopend worden en kan u uw kleuter(s) aan de deuren van de kleuterspeelzaal afhalen (de muisjes, de speelvogels en de visjes aan de klasdeur). De juf geeft uw kind de toestemming om naar buiten te gaan.
In het lager onderwijs komen de leerlingen ‘s middags in een rij naar de poort van de parking.  Ze kunnen daar afgehaald worden. ’s Avonds mogen de poorten geopend worden na het belsignaal en worden de kinderen afgehaald aan de klassen of in de grote zaal. 
De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar die alleen naar huis gaan, verlaten de school in een rij en onder toezicht via de poort van de parking. De leerlingen worden aan het zebrapad van straat 'De Pelgrim' overgezet. De kinderen met de fiets verlaten de school ook in deze rij. Omwille van de veiligheid mogen de ouders en andere leerlingen deze rij niet hinderen.
De kinderen die niet afgehaald worden, gaan naar de speelzaal en worden opgevangen door de toezichters. Alle kinderen die om 16u45 nog aanwezig zijn worden door de begeleiders van de speelclub meegenomen. Op woensdag is dat om 12u30.

Buitenschoolse kinderopvang = SPEELCLUB
Het gemeentebestuur van Edegem heeft voor alle scholen in Edegem dezelfde regels opgesteld i.v.m. het opvangen van de kinderen.
De speelcub is geopend vanaf 7u00. De toezichters van de gemeente brengen om 8u00 de kinderen naar school. Om 16u45 (woensdag om 12u30) worden alle aanwezige kinderen begeleid naar de speelclub waar u uw kind(eren) vóór 19u. 

De kinderen dienen een maand op voorhand ingeschreven te worden via een digitaal systeem. Ouders kunnen zich inschrijven en ontvangen dan een individuele code.

Speelclub

Drie Eikenstraat 16 Edegem

Tel 03 289 21 10

Schoolgerief.
Omwille van de veiligheid vragen we aan de kinderen om hun boekentas niet op de rug te dragen. Daarom raden wij trolleys sterk aan. In het kader van het kosteloos onderwijs vragen wij geen specifiek schoolmateriaal. De kinderen krijgen het noodzakelijke materiaal in het begin van het schooljaar. Natuurlijk is het voor kinderen leuk om een eigen pennenzakje, latje, vulpen,... te hebben. Dit kan motiverend werken.

Hoe kan ik me informeren?
Er is een algemene informatieavond in het begin van het schooljaar.
Driemaal zijn er oudercontacten en de kinderen in het lager onderwijs krijgen 4 rapporten.
De agenda of het heen-en-weerschriftje zijn belangrijke informatiekanalen.
Via smartschool blijft u op de hoogte van de laatste nieuwtjes.
Er zijn vergaderingen van de oudervereniging, de Vriendenkring en het Instituut Willem Eeckelers (IWE) waarop iedereen welkom is.
Over hun werking zijn er aparte brochures beschikbaar.
De leden van de schoolraad zijn belangrijke aanspreekpunten.

Maaltijden/Drank.
Elke morgen vraagt de leerkracht aan de kinderen wat ze ’s middags wensen. Voor kleuters is het belangrijk om dit goed te melden in het heen-en-weerschriftje.
Wat zijn de mogelijkheden?

  • 1 broodje / 2 sandwiches voor €1,70
  • Soep (tussen de herfst- en de paasvakantie)
  • Thuis eten
  • Eigen boterhammen.

De kinderen hebben steeds de mogelijkheid om lekker en gezond kraantjeswater te drinken. Ze brengen een eigen beker mee naar de klas. Fruitsappen en melkproducten zijn toegestaan maar frisdranken en sportdranken zijn verboden.
Als tussendoortje moedigen wij gezonde snacks aan (fruit, groenten,...). Dit kadert in ons gezondheidsbeleid en valt binnen de pijlers van onze school: groen & sport. Koekjes die niet omhuld zijn met chocolade mogen ook.
Op woensdag is enkel fruit of een stuk groente toegestaan. Uw kind kan zich inschrijven voor slechts  €7,50 per schooljaar zodat het elke week een stuk fruit/groente door de school aangeboden krijgt. De Vlaamse Gemeenschap subsidieert dit project dat 'oog voor lekkers' wordt genoemd.
Een leuke brooddoos en/of koekjesdoos zijn vriendelijk voor het milieu!

Verjaardagen vieren.
Je verjaardag vieren is leuk voor klein en groot, dus ook voor onze kinderen. Een dag in de belangstelling staan is het grootste cadeau. Een kleine en gezonde traktatie is leuk maar is zeker geen verplichting. Bij het uitnodigen van klasgenoten bij een eventueel feestje vragen wij om rekening te houden met de gevoelens van alle kinderen. Wij rekenen op het gezond verstand van iedereen. Er worden beter geen uitnodigingen in de school uitgedeeld.

Turnen/Zwemmen
De kleuters dragen best comfortabele kledij op de dagen dat ze turnen hebben. Vanaf de eerste kleuterklas worden er eenvoudige witte turnpantoffels gevraagd.

De leerlingen vanaf het eerste leerjaar dragen een T-shirt, een short en turnpantoffels. Er wordt een T-shirt met het logo van de school aangekocht, deze kost €7.50.

Wanneer de kinderen gaan turnen in de sporthal van de gemeente is aangepast schoeisel vereist (= turnpantoffels met witte zolen).

Wij gaan zwemmen in het intergemeentelijke zwembad van Mortsel (€4,25). De meisjes dragen een badpak of bikini en de jongens een zwembroek (geen short). Het zwemgerief wordt bewaard in een zwemzak samen met een kleine en een grote handdoek. Een badmuts is niet nodig.

Huiswerk/Toetsen in het lager.
Huiswerk wordt gegeven om bepaalde leerstof verder in te oefenen, te automatiseren,… In de lagere klassen is het beter om elke dag 5 à 10 minuten te oefenen voor lezen i.p.v. 1 uur per week. De tijd die de kinderen nodig hebben voor hun huiswerk zal in de loop van de jaren toenemen.  In de hogere klassen wordt de planning op voorhand meegedeeld en dit in het kader van ‘leren leren’.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.