Contacteer ons

.

Op deze website vindt u alleen algemene info over de school. Wij communiceren naar onze ouders over uitstappen, activiteiten, foto’s,… via smartschool in een beveiligde omgeving.

Visie ’t KOFSCHIP.

De school en haar cultuur sluiten loyaal en resoluut aan bij de krachtlijnen die uitgaan van het Pedagogisch Project van het GO!.
Specifiek betekent dit dat :
•  elk kind voor ons uniek is.
•  we aandacht schenken aan zijn totale harmonische ontwikkeling
•  we streven naar neutraal en pluralistisch onderwijs

Wij streven ernaar dat :
•  op het einde van de derde kleuterklas elke kleuter tenminste de ontwikkelingsdoelstellingen bereikt
•  op het einde van het zesde leerjaar elke leerling tenminste de minimumdoelstellingen bereikt. (= cognitieve doelstelling)

Naast het cognitieve aspect heeft onze school ook oog voor het socio-emotionele welbevinden van elk kind.

Bij het verwerven van kennis werken we vanuit onderstaande bouwstenen:

Via onze  3 pijlers streven wij naar kindvriendelijkheid, kwaliteit en een kansrijke leeromgeving.

De drie pijlers van onze school zijn:
- Wij zijn een GROENE school met veel ruimte, een openluchtklas, een educatieve moestuin, natuurpad…
- Wij zijn een SPORTIEVE school met drie sportlessen per week, opvang gymnasten, zwemlesjes voor kleuters, sportactiviteiten op woensdagnamiddag, sportvelden, gezonde dranken…
- Wij zijn een ZORGZAME school met aandacht voor alle leerlingen.

In de kleuterschool werken we ontwikkelingsgericht, we hanteren een doorgedreven differentiatie in de klas, geven specifieke hulp in de klim-op-klas, begeleiden meerbegaafde kinderen en overleggen multidisciplinair met ouders, externe hulpverleners, CLB, …

Enkele extra’s : speelweken in de vakantie, huistaakbegeleiding, talentenshow, GWP,  …

Zoals in elke school van het GO! zijn de leerlingen bij ons VIPS!

Dit is kwalitatief onderwijs voor klein en groot om zo vlot door te stromen naar het secundair onderwijs.

 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.