Vrienden van ’t Kofschip VZW

Ook de vriendenkring heeft als doel de werking van de school te stimuleren. Door haar organisatie als vzw kan de vriendenkring echter de fondsen werven en beheren die hiervoor noodzakelijk zijn.

De verschillende activiteiten die uw kind aangeboden krijgt in de school kosten nu eenmaal veel geld. In overleg met de oudervereniging zorgt de vriendenkring reeds vele jaren voor o.a. de volgende budgetten:

  • knutselmateriaal voor de klassen
  • sinterklaas geschenk
  • aankoop didactisch materiaal, reftermeubels
  • herstellingen en aankoop speelmateriaal

Door het organiseren van happenings zoals de fancy fair, kerstmarkt, enz. slaagt de vriendenkring erin haar doel te bereiken en alle kinderen van de school dat te bieden wat ze nodig hebben om zich echt thuis te voelen.

Info: mail naar vrienden.tkofschip.vzw@telenet.be

huiswerkvisie