Onze visie

  • We willen ruimte geven aan alle kinderen om zich motorisch en cognitief te ontwikkelen en tot zelfontplooiing te komen met een positief, kritische open blik.
  • We zetten in op sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en het welbevinden van de kinderen.
  • We geven tools aan de kinderen om te groeien tot respectvolle, zelfredzame personen.
  • Schoolteam, leerlingen en ouders nemen hier samen verantwoordelijkheid.

HOOFD

Hier werken we op een gedifferentieerde manier aan de cognitieve ontwikkeling van uw kind.

Onze school daagt de kinderen uit om te ontplooien tot meer zelfstandigheid om later sterker te staan in de maatschappij.

Open en positieve kijk naar de wereld, dat is wat we promoten.

Fouten maken mag: dit is een belangrijke stap in het leerproces, want hier kunnen we immers uit leren.

De school is omringd door een groene omgeving waarvan we graag gebruik maken.

Ruimte

Cognitief

Positief kritische open blik

Zelfredzaam

Zelfvertrouwen

HART

Hier werken we aan een goed gevoel voor alle leerlingen.

Allen dragen we bij aan een warm schoolklimaat.

Regels en afspraken zorgen ervoor dat we respectvol met elkaar en het materiaal kunnen omgaan.

Toekomstontwikkeling: we werken aan de toekomst van elk kind met aandacht voor hun talenten binnen de schoolcontext.

Zelfontplooiing

Sociale vaardigheden

Zelfvertrouwen

Welbevinden

Respectvol

Positief kritische open blik

HANDEN

Hier werken we aan de motorische ontwikkeling van de kinderen door middel van beweging in en buiten onze groene omgeving.

Alle teamleden zetten in op de zelfredzaamheid van onze leerlingen.

Naast onze groene speelplaats werken wij aan verschillende speelzones: stille ruimtes, kampzones, voetbalzones, ..

Door elkaar de hand te reiken, is onze school een aangename ruimte om in te vertoeven.

Een goede samenwerking met externen om de motorische vaardigheden verder te ontplooien.

Nog vragen: onze deur staat wagenwijd open! 😊

Motorisch

Ruimte

Zelfredzaam