Visie

PPGO

De school en haar cultuur sluiten loyaal en resoluut aan bij de krachtlijnen die uitgaan van het Pedagogisch Project van het GO!.

Specifiek betekent dit dat:

   • elk kind voor ons uniek is.
   • we aandacht schenken aan zijn totale harmonische ontwikkeling
   • we streven naar neutraal en pluralistisch onderwijs

Wij streven ernaar dat:

   • op het einde van de derde kleuterklas elke kleuter tenminste de ontwikkelingsdoelstellingen bereikt
   • op het einde van het zesde leerjaar elke leerling tenminste de minimumdoelstellingen bereikt. (= cognitieve doelstelling)

Naast het cognitieve aspect heeft onze school ook oog voor het socio-emotionele welbevinden van elk kind.

Onze schoolvisie

 • We willen ruimte geven aan alle kinderen om zich motorisch en cognitief te ontwikkelen en tot zelfontplooiing te komen met een positief, kritische open blik.
 • We zetten in op sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en het welbevinden van de kinderen.
 • We geven tools aan de kinderen om te groeien tot respectvolle, zelfredzame personen.
 • Schoolteam, leerlingen en ouders nemen hier samen verantwoordelijkheid.