Visie

De school en haar cultuur sluiten loyaal en resoluut aan bij de krachtlijnen die uitgaan van het Pedagogisch Project van het GO!.

Specifiek betekent dit dat:

  • elk kind voor ons uniek is.
  • we aandacht schenken aan zijn totale harmonische ontwikkeling
  • we streven naar neutraal en pluralistisch onderwijs

Wij streven ernaar dat:

  • op het einde van de derde kleuterklas elke kleuter tenminste de ontwikkelingsdoelstellingen bereikt
  • op het einde van het zesde leerjaar elke leerling tenminste de minimumdoelstellingen bereikt. (= cognitieve doelstelling)

Naast het cognitieve aspect heeft onze school ook oog voor het socio-emotionele welbevinden van elk kind.

Bij het verwerven van kennis werken we vanuit onderstaande bouwstenen:

Via onze  3 pijlers streven wij naar kindvriendelijkheid, kwaliteit en een kansrijke leeromgeving.

De drie pijlers van onze school zijn:

  • Wij zijn een GROENE school met veel ruimte, een openluchtklas, een educatieve moestuin, natuurpad…
  • Wij zijn een SPORTIEVE school met drie sportlessen per week, opvang gymnasten, sportactiviteiten op woensdagnamiddag, sportvelden, gezonde dranken…
  • Wij zijn een ZORGZAME school met aandacht voor alle leerlingen.

In de kleuterschool werken we ontwikkelingsgericht, we hanteren een doorgedreven differentiatie in de klas, geven specifieke hulp in de klim-op-klas, begeleiden meerbegaafde kinderen en overleggen multidisciplinair met ouders, externe hulpverleners, CLB, …

visie Hoe leerlingen leren