Huiswerkvisie

Algemene afspraken

Huiswerk wordt gegeven om bepaalde leerstof verder in te oefenen, te automatiseren,… In de lagere klassen is het beter om elke dag 5 à 10 minuten te oefenen voor lezen i.p.v. 1 uur per week. De tijd die de kinderen nodig hebben voor hun huiswerk zal in de loop van de jaren toenemen.  In de hogere klassen wordt de planning op voorhand meegedeeld en dit in het kader van ‘leren leren’.

Huistaken worden consequent opgevraagd, opgevolgd en geëvalueerd. Het huiswerk moet afgewerkt zijn tegen de dag dat het in de agenda staat ingeschreven (er worden uitzonderingen toegekend indien er omwille van bepaalde omstandigheden het huiswerk niet gemaakt kan worden).

STICORDI maatregelen worden uiteraard ook bij het huiswerk toegepast. Ouders mogen steeds op- en aanmerkingen noteren. Goed huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat in de klas gestart is. Huiswerk is belangrijk, toch mag het maken ervan niet ten koste gaan van de vrije tijd. We willen er bovendien over waken dat het huiswerk de mogelijkheden van het kind stimuleert, maar niet overstijgt.

We handhaven een verticale opbouw die tot stand is gekomen, rekening houdend met:

  • de leeftijd van de kinderen
  • de conclusie van de ouderenquête
huiswerkvisie