Schoolraad

De schoolraad is een officieel verkozen overlegorgaan dat onder andere de begroting, de schoolvisie, schoolreglement, enz. uitwerkt.

Deze raad bestaat uit ouders en personeelsleden. De schoolraad komt om de twee maanden bij elkaar. (enkel voor leden van de schoolraad toegankelijk)

Het is een belangrijk adviesorgaan voor de werking van de school.

Hebt u een vraag aan de leden van de schoolraad? U kan een mailtje sturen naar info@bstkofschip.be.

't Kofschip