Klimopwerking

  • Alle kinderen en personeelsleden van ’t Kofschip hebben talenten, die moeten we herkennen en daar moeten we op inzetten zodat die talenten verder kunnen ontwikkelen.
  • Alle kinderen en personeelsleden hebben ook nog iets te leren en daar moeten we ook op inzetten. Je kan altijd bijleren. Er zijn altijd groeikansen.
  • Alle kinderen en personeelsleden zijn anders, maar zijn gelijkwaardig en respecteren elkaar.

In onze school is elk kind een VIP. Onze matrozen moeten zich goed voelen zodat elk kind zich op niveau kan ontwikkelen en dit op alle vlakken. In de kleinste kleuterklassen is dat een doel en later is dat een voorwaarde.

We hebben aandacht voor ELK kind zodat ze bijleren. Dit noemen we op onze school: het klimopbeleid. We vinden het belangrijk om goede instructies te geven en onze kinderen vooral in groep te begeleiden. Een groep van leerlingen die nood heeft aan dezelfde begeleiding noemen we een cluster. Dit doen we door te differentiëren zowel in de klas als buiten de klas in clustergroepen met de parallelklas.

In de klas wordt de les volgens onze visie op leren aangeboden. Matroosjes die het nodig hebben, krijgen extra uitleg en oefeningen. Dit kan bijvoorbeeld door in een miniklasje te werken samen met de klasleerkracht en/of klimopleerkracht. Ook langere toetstijd, hulpkaartjes, rekenmachine, hulp bij huiswerk of een laptop in de les behoren tot de mogelijkheden.

Anderzijds krijgen de matroosjes die snel weg zijn met de (basis)leerstof, nog eens extra verrijkende en verdiepende oefeningen. Indien deze binnenklasdifferentiatie in clusters onvoldoende blijkt te zijn kunnen ze in overleg met de ouders, de klasleerkracht en het klimopteam naar een klimopjuf voor projectwerking. Bij de klimopjuf krijgen ze extra uitdagingen en denkspelletjes, kunnen ze filosoferen, aan projecten werken, oefenen in denkspelletjes, …

Klimopwerking