Sport

Lichamelijke opvoeding is een belangrijk onderdeel van de algemene ontwikkeling van het kind. Een gezonde geest in een gezond lichaam… Tevens is het belangrijk voor alle aspecten van de persoonlijkheid van het kind. Sport betekent niet enkel een fysieke inspanning maar ook een relatie met de anderen. Dit sociale aspect is zeer belangrijk net zoals de attitude vorming.

Wij zijn ook zeer fier een topsportschool te zijn en werken nauw samen met de Vlaamse gymfederatie. We ijveren ervoor om elk matroos, met respect voor zijn eigen aard en mogelijkheden, actief te laten sporten.

Op onze school gebeuren er heel wat sportieve activiteiten:

  • Elke school moet 2 lestijden L.O. inrichten. Wij hebben ervoor gekozen om wekelijks 3 lesuren sport in de lagere afdeling te geven. Twee lestijden worden door gespecialiseerde L0-leerkrachten gegeven. De turnleerkrachten houden een observatielijst bij gedurende de schoolloopbaan en de conclusies komen ook op het rapport.
  • Voor het zwemmen hebben we de boeg omgegooid. Wegens de oplopende kostprijs van het leerlingenvervoer en de lange ritten heen en terug, gaan enkel het eerste, het tweede leerjaar en het derde leerjaar afwisselend zwemmen. We willen bewegen en op de bus zitten en veel tijd verliezen met omkleden horen daar niet bij. Dit heeft alleen maar voordelen, zo krijgen de leerlingen op een intensievere zwemles gedurende een beperkte tijd.
  • Op ons schooldomein kan je verschillende sportvelden te vinden er is een basketbalveld en er zijn verschillende voetbalvelden. Ook kan je er pingpongen en tennissen. Bij mooi weer wordt er dan ook echt gesport tijdens de pauzes. Jaarlijks wordt er een sportdag voor de hele school georganiseerd door de L0-leerkrachten.
  • Wij volgen de projecten van Sport Vlaanderen tijdens de lesuren zoals: Kronkeldiedoe, Rollebolle, bewegingsjungle, alles met de bal en American Games, …
  • Op woensdagnamiddag kunnen onze leerlingen deelnemen aan omnisport (recreatief en competitief) in samenwerking met andere Edegemse scholen.
  • Jaarlijks wordt er een veldloop in onze scholengroep georganiseerd die zoals steeds in GO! Lint doorgaat.
  • Niet alleen het lichamelijke maar ook het geestelijke wordt bij ons op een leuke manier getraind door middel van schaaktornooien.
  • “Meester op de fiets” is tevens ook een jaarlijkse terugkomende activiteit om de fietsvaardigheid van de leerlingen te bevorderen. In dit kader werken we ook samen met 10/10 voor Verkeer en nemen we ook een voetgangers- en fietsexamen af.
  • Regelmatig worden er op onze school initiatielessen in bepaalde sporten gegeven.
  • Na de schooluren en tijdens de schoolvakantie worden er activiteiten georganiseerd door ‘DE BEWEEGHELDEN’.
Sport